EHBO Sint-Pancras

Privacybeleid

Privacybeleid EHBO Vereniging Sint Pancras

Privacybeleid EHBO vereniging Sint Pancras


Privacybeleid EHBO vereniging Sint Pancras, eigenaar van http://www.ehbo-sint-pancras.nl Deze pagina is voor het laatst aangepast op 08-05-2018


Persoonsgegevens
Wat zijn persoonsgegevens?
Dit zijn gegevens die iets over u zeggen: bijvoorbeeld uw naam, adres en leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleidt kunnen worden, spreken we over persoonsgegevens. Dit kan gaan om uw adres of emailadres, en/of uw voornaam samen met uw geboortedatum. Ook foto’s en video’s zijn persoonsgegevens. Anderen die uw persoonsgegevens hebben, dienen hier zorgvuldig mee om te gaan.

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens is EHBO Sint Pancras gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

Waarborgen privacy
Het waarborgen van de privacy van bezoekers van http://www.ehbo-sint-pancras.nl/l vinden wij zeer belangrijk. Daarom beschrijven we in deze privacy policy welke informatie we verzamelen en hoe we vervolgens met deze informatie omgaan. Wij zijn ons bewust van het door u in ons gestelde vertrouwen stelt. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en in dit beleid laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt; waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren.
Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van EHBO vereniging Sint Pancras. EHBO vereniging Sint Pancras is niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.
EHBO vereniging Sint Pancras respecteert de privacy van de gebruikers van deze website en zal er zorg voor dragen dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
Gebruik en opslag van verzamelde gegevens
Opslag data
De website van EHBO vereniging Sint Pancras staat op servers waarop (privacygevoelige-) persoonsgegevens staan; deze staan zonder uitzondering op Nederlandse bodem en de opslag is daarom adequaat verklaard net als alle andere landen binnen de EU dat zijn.

Gebruik van activiteiten
Wanneer u zich aanmeldt voor activiteiten van onze vereniging vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van EHBO vereniging Sint Pancras die daardoor onder het Nederlands recht vallen. Deze gegevens zullen wij niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. Op het moment dat wij de noodzakelijk persoonsgegevens niet krijgen dan leidt dit automatisch tot het staken van de dienst(en).

Opslagduur
Wanneer er sprake is van dat de dienstverlening/lidmaatschap wordt beëindigd, dan eindigt automatisch de noodzaak om de hieraan gekoppelde persoonsgegevens te bewaren. Wanneer er geen wettelijke gronden meer zijn om de persoonsgegevens langer te bewaren dan worden deze verwijderd uit alle systemen van EHBO vereniging Sint Pancras.

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, dan is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van EHBO vereniging Sint Pancras of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Beeldmateriaal
Tijdens de verenigingsbijeenkomsten in welke vorm dan ook kunnen er (verenigingsgerelateerde-) foto’s en/of video’s gemaakt worden die op de website en/of social media geplaatst kunnen worden. Indien u hier nadrukkelijk niet op wilt staan kunt u dat op dat moment aangeven en/of heeft u een verklaring getekend omtrent dit gebruik.

Monitoren gedrag bezoeker
http://www.ehbo-sint-pancras.nl/ houdt op verschillende manieren bij wie de website bezoekt, hoe deze bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina’s worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert op die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, o.a. via cookies kunnen registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina’s. Tevens monitoren we waar bezoekers de website voor het eerst bezoeken en vanaf welke pagina ze vertrekken. Deze informatie houden we anoniem bij en is niet gekoppeld aan andere persoonlijke informatie.

Gebruik van cookies
http://www.ehbo-sint-pancras.nl/ kan cookies bij bezoekers plaatsen. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina’s die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina’s het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
U kunt er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doet u door gebruik te maken de mogelijkheden van uw browser. U vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van uw browser.

Veranderingen website en privacyverklaring
Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens
Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt.
Op uw verzoek zal EHBO vereniging Sint Pancras u
- inzage geven in de door EHBO vereniging Sint Pancras verwerkte gegevens,
- uw gegevens aanpassen/actualiseren of
- uw gegevens uit het bestand verwijderen
U kunt hiertoe een verzoek indienen per e-mail en versturen naar
U heeft nadrukkelijk het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Toestemming en akkoord privacybeleid
Door de informatie en de diensten op http://www.ehbo-sint-pancras.nl/ te gebruiken, gaat u akkoord met onze privacy policy en de voorwaarden die wij hierin hebben opgenomen.

Vragen of meer informatie
Als u meer informatie wilt ontvangen, of vragen hebt over de privacy policy van EHBO vereniging Sint Pancras en specifiek http://www.ehbo-sint-pancras.nl/, kun u ons benaderen via e-mail. Ons e-mailadres is